ผู้บริหาร

นายณรงค์ เลาอลงกรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิงค์ที่น่าสนใจ


แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
การต้อนรับบุคลากรคนใหม่ของโรงเรียนด่านขุนทด

ด้วยโรงเรียนด่านขุนทด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต    ได้รับย้ายนางสาวปวีณา  วงศ์ศร  ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต   โรงเรียนถนนสุรนารายณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต    มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนด่านขุนทด และเมื่อวันที่   พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๕.๓๐  น.  ที่ห้องประชุมโรงเรียนด่านขุนทด  ได้มีพิธีต้อนรับบุคลากรดังกล่าว โดยประธานในพิธีได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากนายสุรศักดิ์  ฉายขุนทด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต    ในฐานะผู้บังคับบัญชาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้กรุณากล่าวต้อนรับ พร้อมให้โอวาทที่มีคุณค่ายิ่ง  โดยนายณรงค์  เลาอลงกรณ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด  ได้กล่าวต้อนรับครูคนใหม่พร้อมขอบคุณประธานในพิธี พร้อมผู้มีเกียรติทุกท่าน

                 ในนามของคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2555,15:17   อ่าน 455 ครั้ง
 
 
โรงเรียนด่านขุนทด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕