ผู้บริหาร

นายณรงค์ เลาอลงกรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิงค์ที่น่าสนใจ


แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน “ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ความเป็นพลโลก” ปีการศึกษา ๒๕๕๕

                โรงเรียนด่านขุนทด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต    ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน “ส่งเสริมการเรียนรู้  สู่ความเป็นพลโลก”  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ในวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖    หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากนิทรรศการทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพของตนเองตามความถนัด และความสนใจ แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  ตลอดจนรู้จักการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้  

 มีพิธีเปิดโครงการฯ  ในวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  น.      หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด  โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์  เลาอลงกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด   เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  นายปรัศนีย์  ประเสริฐพลกรัง   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖/๑  ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ  ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหาร  ครู และนักเรียน พร้อมผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับท่านประธานในพิธี   ซึ่งการจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ    ในนามของโรงเรียนด่านขุนทด ขอขอบพระคุณไว้  ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2556,15:07   อ่าน 318 ครั้ง
 
 
โรงเรียนด่านขุนทด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕