ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566
กำหนดการ รับย้ายนักเรียน เพื่อเข้าเรียนปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อม "ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ" เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษระดับประถมศึกษา โรงเรียนด่านขุนทด ได้ดำเนินการประเมินความพร้อม นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ เมื่อ วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 บัดนี้การดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ดังเอกสารเอกสารแนบ
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70
โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
จำนวนที่เข้าแข่งขัน 37 รายการ
เหรียญทอง 17 เหรียญ สรุปได้ดังนี้
- ชนะเลิศเหรียญทองลำดับที่ 1 จำนวน 1 รายการ
- เหรียญทอง 16รายการ
รวม 17 เหรียญทอง
 
เหรียญเงิน 11 เหรียญ
เหรียญทองแดง 7 เหรียญ
เข้าร่วม 2 รายการ
โรงเรียนด่านขุนทด ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนด่านขุนทด ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566
- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2566


โรงเรียนด่านขุนทด ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนด่านขุนทด ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2566
- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2566
- มีอายุ 4 ปีบริบูรณ์
- เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2561 - 16 พ.ค. 2562
รับสมัคร ณ ตึกอนุบาล โรงเรียนด่านขุนทด (ในเวลาราชการ)
โทร. 097-4199819 (ครูแอม)
โรงเรียนด่านขุนทด ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนด่านขุนทด ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2566
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 


โรงเรียนด่านขุนทดเป็นตัวแทน สพม.นครราชสีมา จำนวน 31 รายการ
โรงเรียนด่านขุนทดเป็นตัวแทน สพป.นครราชสีมา เขต 5  จำนวน 5 รายการ

รวมเป็นตัวแทน
เข้าร่วมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 36 รายการ

แจ้งกำหนดการ ปิด – เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
ด้วยโรงเรียนด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้ดำเนินการ วัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียน ดังนี้
1. นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565
2. ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งนักเรียนสามารถดูประกาศผลการเรียนได้ที่ https://www.dt.ac.th
3. นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
4. นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ 0, ร, มส และ มผ ของภาคเรียนที่ 1/2565 และดำเนินการแก้ไข ผลการเรียนระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
โรงเรียนด่านขุนทด ขอแสดงความยินดีกับ ส.ต.ต.พีรภัทธ์ เยียะสูงเนิน นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น คว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31
โรงเรียนด่านขุนทด ขอแสดงความยินดีกับ ส.ต.ต.พีรภัทธ์ เยียะสูงเนิน นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น คว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย ส.ต.ต.พีรภัทธ์ เยียะสูงเนิน ได้ศึกษาที่โรงเรียนด่านขุนทด ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ถือเป็นศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจของชาว น้ำเงิน-ขาว โรงเรียด่านขุนทด ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ควบคู่ไปกับการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สิบตำรวจตรี ฝ่ายงานธุรการ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนด่านขุนทดดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 3 เมษายน 2565 โรงเรียนด่านขุนทด ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด โดยมีนายเฉลิมยศ พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการรับมอบตัวนักเรียนครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนได้ปฎิบัติตามมาตรการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้   คลิก  https://photos.app.goo.gl/975qLBa75dX6hGxw6

โรงเรียนด่านขุนทดดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนด่านขุนทด ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด โดยมีนายเฉลิมยศ พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการรับมอบตัวนักเรียนครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนได้ปฎิบัติตามมาตรการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โรงเรียนด่านขุนทดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนด่านขุนทด ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายเฉลิมยศ พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด เป็นประธานในพิธี โดยการกิจกรรมประกอบไปด้วย การเดินขบวนเกียรติยศ การมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา การให้โอวาทจากผู้อำนวยการ การกล่าวของตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ การถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด (โดยกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนด่านขุนทดได้ตรวจ ATK คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 100%)
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
ผู้ปกครองนักเรียนรับเงินอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับเงินอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ณ โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นม.5
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ที่มีความสามารถหรือสนใจด้านดนตรี


วิดีโอแนะนำ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)
วิดีโอแนะนำ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)
วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนด่านขุนทด ดำเนินการจัดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนด่านขุนทด ดำเนินการจัดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดสอบขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จัดสอบขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนที่เข้าสอบทุกคนต้องได้รับการตรวจ  ATK ตามมาตรการป้องกัน
โรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนด่านขุนทด
ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนด่านขุนทด ได้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด ๑๙ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมพาพันธ์ 2565  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนด่านขุนทด
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนด่านขุนทด ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกทดสอบ เพื่อแข่งขัน โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันได้แก่
1. อัจฉริยาภาพทางคณิตศาสตร์
2. คิดเลขเร็ว
3. ซูโดกุ
4. วาดภาพระบายสี
5. สร้างหุ่นยนต์ทรงเลขาคณิต
ได้แบ่งการแข่งขัน แต่ละประเภทเป็นช่วงชั้นที่ 1 - ช่วงชั้นที่ 4
กราบขอบพระคุณ ท่าน ดร.เฉลิมยศ พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด และ รองพิชัย เรืองดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด ที่ให้เกียรติมอบใบประกาศและเงินรางวัล สำหรับนักเรียนในครั้งนี้
โครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงโรงเรียนขั้นพื้นฐานกับสถาบันอุดมศึกษา
โรงเรียนด่านขุนทด โดยการนำ ของ ดร.เฉลิมยศ พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด นำคณะพัฒนาหลักสูตรฯศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
“โครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงโรงเรียนขั้นพื้นฐานกับสถาบันอุดมศึกษา “
ท่านประสพชัย ฉายขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับบัญชาคณะทำงานจากโรงเรียนด่านขุนทดได้เข้าถึงการพัฒนาหลักสูตร บรรลุภารกิจการนำพาเด็กๆได้มีเส้นทางเดินแบบ “การเรียนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน” ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาทะลุถึงมหาวิทยาลัย..พร้อมหลักประกันการเรียนรู้แบบ..มีที่เรียนต่อ เรียนแบบเก็บหน่วยกิตตั้งแต่ระดับมัธยม เดินเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาแบบโควต้า เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในเวลาสองปีครึ่งถึงสี่ปี ขณะเรียนมีรายได้และเรียนจบมีงานทำ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์2565
ทางมหาวิทยาลัยนำเยี่ยมถึงฟาร์มพื้นที่การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในหลากหลายสาขา
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมใหญ่การปรับหลักสูตรและร่วมกำหนดข้อตกลงในกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน
อบรมครูแนะแนวเครือข่ายศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นม.5
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จัดอบรมครูแนะแนวเครือข่ายศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นม.5 โดยมีดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5
เป็นประธานเปิดการอบรม ตามนโยบาย สพฐ. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา พัฒนาการจัดการแนะแนวในโรงเรียนและสร้างเครือข่ายจัดการแนะแนวระหว่างศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูแนะแนวในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 58 โรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มอบทุนการศึกษากองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา
โรงเรียนด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มอบทุนการศึกษากองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษานักเรียน ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมตึกอำนวยการ  โรงเรียนด่านขุนทด

แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จัดประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องแนะแนวการศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทพิจารณาผลการเรียนและความสามารถพิเศษ วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ณ หอประชุมอาคาร 10 โรงเรียนด่านขุนทด


การตรวจเยี่ยมโรงเรียนด่านขุนทด ของนายอำเภอด่านขุนทด พร้อมคณะ

นายอำเภอด่านขุนทด   ได้เดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบายการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด -19  ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โรงเรียนด่านขุนทด 

เมื่อวันที่    พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๒๐  น.  นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ   นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยคณะฯ   ได้เดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  โควิด-19  ของโรงเรียนด่านขุนทด พร้อมนี้  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต     ได้เดินทางมาพร้อมคณะด้วย 

โอกาสนี้ ดร.เฉลิมยศ  พุทธา  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณครู-บุคลากรโรงเรียนด่านขุนทด  ได้ให้การต้อนรับ  รายงานสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ของโรงเรียนด่านขุนทด  โดยได้ดำเนินมาตรการ   วางแผนงานอย่างต่อเนื่อง  ทั้งด้านบุคลากร  อาคารสถานที่  ติดตามเรื่องระเบียบวินัยนักเรียนในการมาเรียน   โดยท่านนายอำเภอด่านขุนทด  ได้กล่าวมอบนโยบาย  กล่าวอวยพร และให้กำลังใจแก่บุคลากร  พร้อมนักเรียนทุกคนเพื่อให้ประสบความสำเร็จทุกกิจกรรม    

ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่อง การแจ้งกำหนดการตรวจ ATK ให้กับนักเรียน
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แจ้งกำหนดวันรับวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์)