คณะผู้บริหาร

ดร.เฉลิมยศ พุทธา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0844703344
อีเมล์ : chalermyot@dt.ac.th

นางณัทนิษฐ์ ไชยคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0816465615
อีเมล์ : natthanit@dt.ac.th

นายมานิจ ภิรมย์กิจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0989845655
อีเมล์ : manit@dt.ac.th

นายพิชัย เรืองดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0956058449
อีเมล์ : apple_red_123@hotmail.com

นายชนสรณ์ ภมร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0979266415
อีเมล์ : Pamorn2555@gmail.com